alpha-mcs

Stratejik Yönetim danışmanlığı

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Şirketinizi büyütmek veya kapsamlı bir dönüşümle geliştirerek daha rekabetçi hale getirmek için, doğru kararları almanızda ve bunları hayata geçirmenizde size hizmet vermek amacındayız. 

Günümüz dünya ekonomisinde yaşanan aşırı rekabetçi ortam, kurumları öncelikle kendi bünyelerinde mevcut kaynaklarının maksimum etkinlik ve verimlilikle yönetilmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

 

ALPHA MCS, şirketinizin bugün mevcut veya gelecekte karşılaşabileceği riskleri analiz etmek suretiyle size uygun kurumsal yönetim yapısı oluşturmak, istihdam edeceğiniz doğru profesyonellerle problemlerinizi çözmek suretiyle sizi iş yoğunluğunuzda sizlere destek olmak. Yönetim kararlarını masaya yatırarak şirketin ulaşmak istediği hedefleri belirleme ve ölçmede destek olmak. Şirket ortaklarının kendilerine daha fazla zaman ayırmaları için omuzladıkları yüklerde kendilerine destek olmayı amaçlamaktadır.

 

ALPHA MCS olarak, firmaların tüm kanun ve uluslararası standartlara uygun olarak ihtiyaç duydukları danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetleri sunarak firmalara kurumsallaşma, iyileştirme ve kendilerini yenilemelerinde rehber olabilmek amacı ile kurulmuştur.

 

 

ALPHA- MCS ; Şirketinizi şeffaf, güvenilir, güçlü ve etkin olarak yönetebilmeniz amacıyla, sizin adınıza bu soruları sorup çözümlerinde geliştirerek kaygılarınızı bertaraf ederek size karlı, keyifli ve güvenli yönetim imkanı konusunda katkı sunmayı amaçlamaktadır.

 

- Şirketimi nasıl kurumsallaştırabilirim?

- Şirketimin finansal maliyetini nasıl düşürebilirim?

- Şirketimin vergi planlamasını nasıl yapabilirim?

- Şirketimin satın alma, üretim pazarlama ve yönetim maliyetlerini nasıl düşürebilirim?

- Şirketimin karlılığını nasıl artırabilirim?

- şirketimi nasıl daha hızlı büyütebilirim?

- Yeni yatırım kararlarını nasıl planlayabilirim?

- Şirketimin rekabet gücünü nasıl artırabilirim?

- Şirketimi nasıl sektöründe söz sahibi, güvenilir, saygın ve uzun ömürlü hale getirebilirim?

- Şirketimin risklerini nasıl kontrol edebilirim.

 

Yönetim Danışmanlığı Sürecinde Altyapı Hizmetlerimiz

- Tüm Departmanların Entegre olarak Esnek Performans Bütçelerinin oluşturularak fiili kıyaslama çalışmalarında öncülük etmek.

- İş süreçlerinin dizaynı, ve denetimi gerçekleştirmek

- Stratejik Yönetim Planının oluşturulması Balance Scorecard kurulumu ve takibi

- Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Fiili Maliyetlendirme ( Ürün bazlı ve ayrıca Pazarlama ve diğer müşteri özelinde ek giderler dikkate aşınarak Müşteri bazlı karlılığın hesaplanması

- Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP-MRP ll) ve uygulama çalışmalarının yönetilmesi.

 

ALPHA-MCS olarak sunduğumuz Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz,

Aile Şirketleri Kurumsallaşma Süreci Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri

- Yönetim ve İcra Kurulları Etkinlik Analizleri Hizmetleri

- Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Süreçlerine uyum Hizmetleri

- Yönetim Kurulu Destek Hizmetleri ve/veya aktif rol üstlenme

- Kurumsallaşma Destek Hizmetleri

- Stratejik Planlama Destek Hizmetleri

- Şirket Yeniden yapılandırma Destek Hizmetleri 

 

 

 

Özel tekliflerimiz için kaydoldunuz mu?