alpha-mcs

Stratejik Yönetim danışmanlığı

Hizmetlerimiz

- Yönetim Danışmanlığı

- Yarı zamanlı Finansal Danışmanlık (Part Time CFO Consulting Services)

- İş Geliştirme ve Modelleme (İş planı)

- Finansal Yönetim, 

- Firma Değerleme

- Stratejik Yönetim Planlaması ve Yönetim Muhasebesi

- Fizibilite çalışmaları, Yatırım bütçelerinin oluşturulması, Yatırımın Geri Dönüş Süresinin Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) dikkate aşınarak hesaplanması

- Esnek Performans Bütçeleme

- Nakit akış yönetimi, Planlaması,Bütçelemesi, Fiili durumun yönetimi ve karşılaştırması

- Uluslar Arası Raporlama ve rasyo analizleri ( Temel analizler)

- İş süreçlerinin dizaynı ve denetimi

- Vergi Planlama

- Yatırım Teşvik ve SGK Teşvikleri

- Balance Scorecard kurulumu ve takibi

- Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Fiili Maliyetlendirme ( Ürün bazlı ve ayrıca Pazarlama ve diğer müşteri özelinde ek giderler dikkate aşınarak Müşteri bazlı karlılığın hesaplanması

- Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP-MRP ll)

Özel tekliflerimiz için kaydoldunuz mu?