alpha-mcs

Stratejik Yönetim danışmanlığı

Finansal Yönetim Danışmanlığı

Kurumların aldığı tüm kararlar doğrudan veya dolaylı olarak finansal sonuçlar doğurmaktadır. Finans yönetimi bu kararların her açıdan sonuçlarını önceden planlayarak oluşacak riskleri minimize etmek ve  şirketin değerini maksimize etmeye çalışır.

 

Şirketler yatırım dönemlerinde, satışların artığı veya azaltığı dönemlerde, ülke risklerinin artığı dönemlerde farklı finansal probleri yaşaması muhtemeldir. Bu veya benzer sorunların zamanında tespit edilmesi, bozulan likiditenin çözülme çalışmalarının yapılması, Finansman giderlerinin en uygun kaynaklar seçilerek düşürülmesi veya yönetilmesi gerekmektedir.

 

ALPHA-MCS olarak yukarıda bir kısmı sıralanan mevcut problerinizi ve nedenlerini tespit ederek, şirketinize en uygun finansal çözümler sunarken, şirketinizin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların en uygun şekilde temin edilmesiiçin yerine getirilmesi gereken şirketin alt yapısının güçlendirilmesi, doğru ve güvenilir Finansal yönetim raporlarının çıkarılması, rasyolarının ölçülmesi planlanması ve bütçelenmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

ALPHA-MCS olarak yapılacak yatırımların iş planlarının, fizibilite çalışmalarının yapılması , senaryo analizlerinin yapılarak en uygun kaynaklara ulaşma çalışmalarında değerlendirmelerini müşterisi ile paylaşır. Projede gerekli dış kaynak ihtiyacının tutar ve vadelerinin belirlenmesini içeren tüm raporlamaları hazırlar ve gerekli raporları yurtiçi ve yurtdışı bankalarla paylaşarak projeye en uygun finansmanı sağlar.

 

Destek Altyapı çalışmaları:

 

- Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP-MRP ll) danışmanlığı

- Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Fiili Maliyetlendirme ( Ürün bazlı ve ayrıca Pazarlama ve diğer müşteri özelinde ek giderler dikkate aşınarak Müşteri bazlı karlılığın hesaplanması

- Esnek Performans Bütçeleme

 

Finansal Danışmanlık Kapsamında Başlıca Hizmetlerimiz;

 

- Stratejik Yönetim Planlaması ve Yönetim Muhasebesi Hizmetleri

- Fizibilite çalışmaları, Yatırım bütçelerinin oluşturulma Hizmetleri Yatırımın Geri Dönüş Süresinin Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) dikkate aşınarak hesaplanması

- Firma Değerleme Hizmetleri

- Nakit akış yönetimi, Planlaması,Bütçelemesi, Fiili durumun yönetimi ve karşılaştırma Hizmetleri

- Uluslar Arası Raporlama ve rasyo analiz Hizmetleri  ( Temel analizler)

- Vergi Planlama Hizmetleri

- Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Hizmetleri

- Şirket Satış Sürecinin Yönetilmesi Hizmetleri

- Halka Arz Hizmetleri

- Finansal Check-Up Hizmetleri

- Proje Finansmanı Danışmanlığı Hizmetleri

- Banka ve Finans Kurumları Danışmanlık Hizmetleri

- Sermaye Piyasalarına Erişim Danışmanlığı Hizmetleri

 

 

 

 

 

Özel tekliflerimiz için kaydoldunuz mu?