alpha-mcs

Stratejik Yönetim danışmanlığı

İş Süreçleri Dizaynı ve Süreç Denetimi

Günümüzde global ekonomik koşulları, gerek ulusal gerekse uluslararası iş dünyasınıniçinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır. Şeffaflık , işlerin doğru yapılıp yapılmadığı ve hile denetimi ancak doğru iş süreçlerinin ve prosedürllerinin oluşturulması ve belli aralıklarla bu süreçlere uyulup uyulmadığının kontrolü ile mümkün olabilir. Günümüzde uluslararası standartlarda denetim, denetlenen müşterinin faaliyette bulunduğu sektörü ve içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi gerektirir.

 

Risklerle ilgili Yöneticilerin Dikkatini Çeken Temel Sorular,

- İşlerin doğru yapılması için doğru süreçlerim var mı?

- İş süreçlerine uygun olarak hareket ediliyor mu?

- Risklerimin neler olduğunu biliyor muyum?

- Bu riskler için uygun kontrollerim var mı? 

- Bu Kontroller uygun biçimde çalışıyormu?

- Kontrol Mekanizmalarını daha etkin nasıl çalıştırabilirim

 

Denetim için Oluşturulacak Altyapı Hizmetleri

- Tüm departmanlar için şirket özelinde  uygun ve doğru Süreçlerin oluşturulması

- Denetlenecek süreçler ile ilgili Chek Listlerin oluşturulması

 

Denetim ve Güvence Hizmetlerimiz

- İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması

- Gerekli ekibin oluşturulması ve eğitimi

- Risk Değerlendirmesi

- İç denetim fonksiyonunun Yürütülmesi ve Danışmanlığı

- İç Denetim Sonuç Değerleme ve Raporlama Hizmetleri

 

Diğer Denetim Hizmetlerimiz:

 

- Bağımsız Denetim : Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş Türkiye Finansal raporlama Sistemine bağlı olarak muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri yanında geleceğe dönük muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek ve denetim hizmetlerimizin içerisinde yer almaktadır.

 

-Tam Tastik Denetimi: VUK çerçevesinde yapılan kayıt ve beyannamelerin kontrol edilmesi. Katma Değer Vergisi ve ÖTV iadesi tastik hizmetleri, Transfer Fiyatlandırması raporu hazırlama hizmetleri, TÜBİTAK, ARGE Harçamaları YMM Harcama değerleme raporu,Yatırım İndirimi raporu, Kurumların Sermaye artırım işlemlerinin tastiki hizmetleri, Sermayenin Ödendiğinin Tespit Hizmetleri, İç Kaynakların Sermayeye ilavesinin tetkiki ve Tastiği Hizmetleri, Stopaj iadesi tastiki hizmetleri, İstisna Gelirlerin tastiki hizmetleri, İthalatçı formu düzenleme hizmetleri, Özel Amaçlı tespit ve Tastik hizmetleri 

 

Özel tekliflerimiz için kaydoldunuz mu?